Taşıt Sürücüsünün Ve Araçta Bulunan Diğer Görevlilerin Yükümlülükleri

Taşıt Sürücüsünün Ve Araçta Bulunan Diğer Görevlilerin Yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>>

Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri;

MADDE 22 – (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler;

 • Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,
 • Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,
 • Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemekle,
 • Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,
 •  Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla,
 • Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmakla,
 • Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,
 •  Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,
 • Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,
 • Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskun mahallerde park etmemekle,
 • Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,
 • Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,
 • Dolumu kendisi yapıyorsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,
 • Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,
 • Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,
 • Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,
 • Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,
 • Sürücüler, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla,
 • Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakmak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru kapatmakla,
 • ADR’nin 7.5 sayılı bölümünde belirtilen yükleme ve elleçleme ile ilgili hükümlere uymakla,
 • Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,
 • Besinler, diğer tüketim ürünleri ve hayvan yemleri ile ilgili tedbirleri içeren ADR hükümlerine uymakla, yükümlüdürler.

Gönderenin yükümlülükleri
Paketleyenin yükümlülükleri
Yükleyenin yükümlülükleri
Dolduranın yükümlülükleri
Taşımacının yükümlülükleri
Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
Teslim alanın yükümlülükleri
Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri

Ana Sayfa | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri | İletişim

Taşımacının Yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Taşımacı; a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma açısından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle, b)...
Read More

Src 5 Eğitim Ve Sınav Süreci

Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40...
Read More

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Adr Kara Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığının Önemi! Günümüzde Kara yolu demiryolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve...
Read More

SRC 5 Belgesi TEMEL EĞİTİMİ

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir? Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler...
Read More

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

SRC 5 BELGESİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gönderenin yükümlülükleri Paketleyenin yükümlülükleri Yükleyenin yükümlülükleri Dolduranın yükümlülükleri Taşımacının yükümlülükleri Taşıt sürücüsünün ve...
Read More

YÜKSEK SICAKLIĞA SAHİP MADDE İŞARETİ

Gerekli olan yükseltilmiş sıcaklığa sahip madde işareti taşıyan tankerler, tank-konteynerler, portatif tanklar, özel araçlar veya konteynerler veya özel donanımlı araçlar...
Read More

100 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİ OLAN KURSİYERLERİMİZ;

Mesleki Yeterlilik Adr / Src 5 Belgesi Sınavında 100 Tam puan alarak “Türkiye Birincisi” olan kursiyerlerimizi tebrik eder başarılarının devamını...
Read More

Tehlikeli Maddeyi Yükleyenin Yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>> Yükleyenin yükümlülükleri MADDE 19 – (1)Yükleyen; Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış...
Read More

Tehlikeli Madde Taşımacılığında İşletmecilerin yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>> Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri MADDE 24 – (1) Tank/tank-konteyner/depo işletmecisi; Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin...
Read More

Tehlikeli Maddeyi Teslim alanların yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>> Teslim alanın yükümlülükleri MADDE 23 – (1) Teslim alan;  Yükün teslim alınmasına engel bir...
Read More