YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 3

664

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 3

1 / 10

1) ADR Uygunluk Belgesi aşağıda belirtilen hangi araçlar için düzenlenmelidir?

2 / 10

2) ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir.

3 / 10

3) Tehlikeli madde taşıması için AT tipindeki araç öngörülüyorsa, bu araç yerine aşağıdaki hangi araç kullanılabilir?

4 / 10

4) Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler tank ile taşındıklarında, aşağıdaki araç türlerinden hangisi kullanılmalıdır?

5 / 10

5) Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?

6 / 10

6) Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısında bulunan “668” rakamları ne anlama gelmektedir?

adr etiket

7 / 10

7) Birden fazla sınıfa ait tehlikeli madde yüklenen bir tanker aracına turuncu plaka hangi şekilde takılmalıdır?

8 / 10

8) Mazot ve benzin gibi yanıcı sıvıların taşınmasında kullanılan bir tanker aracının muayenesi kaç yılda bir yapılmalıdır?

9 / 10

9) Kapasitesi 7500 litreden fazla olan çok bölmeli tankerlerde, bölmelere aşağıdakilerden hangisindeki miktarda doldurma ve taşıma yapılırsa tehlikeli bir durum söz konusu olur?

10 / 10

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 61%