YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 11

1958

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 11

1 / 10

1) Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

2 / 10

2) Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?

3 / 10

3) İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

4 / 10

4) ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

5 / 10

5) Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

6 / 10

6) Aşağıdakilerden hangisi yakıcı maddelerin sınıf etiketidir?

7 / 10

7) Bir tehlikeli madde taşımasında araçta bulunması gereken teçhizatı, sürücü nereden okuyabilir?

8 / 10

8) Sürücü yazılı talimatları ( Kaza Talimatları ) ne zaman okumalıdır ?

9 / 10

9) Yukarıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

un no

10 / 10

10) Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 65%