SRC 5 DENEME SINAVI 6

1- Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

A) Bir kaza veya olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebata yardımcı olması için hazırlanır.
B) Yolculuk esnasında güzergah ve konaklama yerlerini belirlemek için hazırlanır.
C) Yükleme ve boşaltma esnasında araç mürettebatının uyması gereken kuralları açıklamak için hazırlanır
D) Tehlikeli paketlerin nasıl açılıp kapatılacağı belirtilir

2- “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?

A) Katı madde yangınlarıdır..
B) Sıvı madde yangınlarıdır
C) Hafif metal yangınlarıdır
D) Gaz Yangınlarıdır.

3- Sürücü tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit ediyor. Nasıl davranmalıdır?

A) Araç sahibinin sigortasına haber vermelidir.
B) Sürücü bu paketin yüklenmesine izin vermez.
C) Sürücü hemen paketi açmalı ve hasar tespiti yapmalıdır
D) Sürücü yanında devamlı naylon malzeme bulundurmalıdır ki bu paketleri hemen emniyet altına alsın

4- Çok modlu taşımacılık ne demektir ?

A) Ülkeler arasında yapılan taşımacılıktır.
B) Birden fazla ulaştırma çeşidinin birlikte kullanılmasıdır
C) ADR mevzuatına göre yapılan taşımacılıktır
D) Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan taşımacılıktır

5- ADR’ye göre; aşağıdakileıden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini gerektiren \”yükün kaybolması\” şartlarından değildir?

A) Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli maddelerden 50 kg/lt.veya daha fazla eksilmesi
B) Taşmıa kategorisi 2 olan tehlikeli maddelerden 333 kg.lt. veya daha fazla eksilmesi
C) Taşmıa kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli maddelerden 1000 kg/lt.veya daha fazla eksilmesi
D) Yükleme esnasında tehlikeli madde paketlerinin eksik yüklenmesi

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: A

2 NOLU SORUNUN CEVABI: D

3 NOLU SORUNUN CEVABI: B

4 NOLU SORUNUN CEVABI: B

5 NOLU SORUNUN CEVABI: D

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi

6 Nolu src 5 belgesi deneme sınavı

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.