SRC 5 DENEME SINAVI 5

1- Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

A) Paketleme Grubu I, II, II taşınabilir anlamını taşımaktadır.
B) Sadece X harfinin bulunduğu ülkelerde taşınabilir anlamını taşımaktadır
C) Katı yanıcı madde özelliği taşımaktadır anlamını taşımaktadır.
D) Suyla tehlike reaksiyonu oluşturan tehlikeli madde içeriği vardır anlamını taşımaktadır.

2- ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?

A) Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur, çünkü farklı sınıflardaki tehlikeli maddelerin farklı tehlikeleri vardır.
B) Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketler eğer birbirlerine zarar vermedikleri ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler.
C) Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı paketleme grubuna girmesi halinde olur.
D) Bir arada yükleme yasağı, tehlikeli maddeler genel olarak diğer tehlikeli maddelerle aynı taşıma birimine yüklenemezler demektir.

3- Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması.
B) Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi.
C) Benzinin sudan hafif olması ve suyun üstünde yüzerek yanmaya devam etmesi.
D) Suyun alevi görünmez yapması.

4- Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

A) Sınıf 3
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 9

5- Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?

A) Göndericinin adı ve adresi
B) Alıcının adı adresi
C) Tehlike etiketi
D) Satış fiyatı

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: D

2 NOLU SORUNUN CEVABI: B

3 NOLU SORUNUN CEVABI: C

4 NOLU SORUNUN CEVABI: B

5 NOLU SORUNUN CEVABI: C

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi

5 Nolu src 5 belgesi deneme sınavı

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.