SRC 5 DENEME SINAVI 3

1- Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?

A) Tünel sınırlama kodu
B) Taşıma kategorisi
C) Paketleme grubu
D) Gönderenin ismi ve adresi
Src  5 Belgesi Sınav Sorularını Online çözebilirsiniz: https://www.srcbelgesi.co/src5-sinav-sorulari.php

2- Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?

A) Ortalama 10-20 litre
B) Ortalama 5 litre
C) Ortalama 200-400 litre
D) Ortalama 100-150 litre

3- Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?

A) Bulaşıcı ve yakıcı madde. Tünel kategorisi “B ve C” olan tünellerden geçemez
B) Zehirli ve bulaşıcı madde. Tünel kategorisi “D” olan tünellerden geçemez.
C) Zehirli ve yakıcı madde. Tünel kategorisi “E” olan tünellerden geçemez.
D) Zehirli madde. Tünel kategorisi “D ve E” olan tünellerden geçemez

4-Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

A) X, Y ve Z harflerinden anlaşılır.
B) Paketleme Grubu’ndan anlaşılır.
C) Tehlikeli, çok tehlikeli vb. şekilde taşıma evrakına yazılır.
D) Tehlikeli maddenin tehlike ikaz etiketinden anlaşılır
5-I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
   II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.

Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?

A) Hayır. Bu maddelerin karayolundan taşınması uygun değildir
B) Evet. Sadece SRC 5 belgesi ve taşıma evrakından muaf olarak taşıma yapılabilir.
C) Evet. Bazı ADR kurallarından muaf olarak taşıma yapılabilir.
D) Hayır. ADR kurallarından muafiyet yoktur

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: B

2 NOLU SORUNUN CEVABI: C

3 NOLU SORUNUN CEVABI: C

4 NOLU SORUNUN CEVABI: B

5 NOLU SORUNUN CEVABI: D

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi

3 Nolu src 5 belgesi deneme sınavı

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.