SRC 5 DENEME SINAVI 1

Cevap anahtarı aşağıdadır.

1. ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?
A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 2.3
C) Sınıf 3
D) Sınıf 6.1

Src  5 Belgesi Sınav Sorularını Online çözebilirsiniz: https://www.srcbelgesi.co/src5-sinav-sorulari.php

2. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına indiğinde nasıl davranmalıdır?
A) Sis farlarını açarak öndeki aracı takip etmelidir
B) Kimseyi tehlikeye atmadan en uygun park alanına çekerek beklemelidir
C) Telsiz ile diğer tehlikeli madde taşıyan sürücüleri uyarmalı ve zamanında sertçe fren yapmaları için bilgilendirmelidir
D) Otobanı terk etmelidir, çünkü tali yolda sis daha az olmaktadır.

3. Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
A) X 4711
B) Z 1000
C) 0815
D) B 1000 C

4. “Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?
A) Düşük tehlike derecesi olan madde
B) Orta tehlike derecesi olan madde
C) Yüksek tehlike derecesi olan madde
D) Tehlike için bir anlamı yoktur.

5. ADR\’de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR\’de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
C) Çevre ve Orman Bakanlığı
D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK)

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: B Şıkkı

2 NOLU SORUNUN CEVABI: B Şıkkı

3 NOLU SORUNUN CEVABI: D Şıkkı

4 NOLU SORUNUN CEVABI: C Şıkkı

5 NOLU SORUNUN CEVABI: C Şıkkı

Src 5 Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı deneme sınavı. Tehlikeli madde taşımacılığı eğitim müfredatına göre hazırlanmış olan src 5 belgesi deneme sınavı.

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.