YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 4

508

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 4

1 / 10

1) Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

2 / 10

2) Paketleme Grubu II ne anlama gelmektedir?

3 / 10

3) Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

4 / 10

4) Tankerler doldurulup boşaltılırken statik elektrik oluşmasını nasıl engellenir?

5 / 10

5) ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçlara  turuncu ikaz levhası nasıl  takılmalıdır?

6 / 10

6) Tank plakartı üzerinde bulunan ''P'' ve ''L'' kısaltma harfleri ne anlama gelir ?

7 / 10

7) Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

8 / 10

8) Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?

9 / 10

9) “LNG” ne demektir ?

10 / 10

10) Taşıma kategorisi “3” olan tehlikeli maddenin kaç kg'dan fazla olması halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz levhası takılması gerekir?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 80%