SRC 5 Deneme Sınavı-2

302

SRC 5 DENEME SINAVI - 2 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısında bulunan “668” rakamları ne anlama gelmektedir?

adr etiket

2 / 25

Birden fazla sınıfa ait tehlikeli madde yüklenen bir tanker aracına turuncu plaka hangi şekilde takılmalıdır?

3 / 25

Mazot ve benzin gibi yanıcı sıvıların taşınmasında kullanılan bir tanker aracının muayenesi kaç yılda bir yapılmalıdır?

4 / 25

Kapasitesi 7500 litreden fazla olan çok bölmeli tankerlerde, bölmelere aşağıdakilerden hangisindeki miktarda doldurma ve taşıma yapılırsa tehlikeli bir durum söz konusu olur?

5 / 25

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6 / 25

ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçlara  turuncu ikaz levhası nasıl  takılmalıdır?

7 / 25

Tankerler doldurulup boşaltılırken statik elektrik oluşmasını nasıl engellenir?

8 / 25

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

9 / 25

Paketleme Grubu II ne anlama gelmektedir?

10 / 25

Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

11 / 25

Tank plakartı üzerinde bulunan ''P'' ve ''L'' kısaltma harfleri ne anlama gelir ?

12 / 25

Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

13 / 25

Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?

14 / 25

“LNG” ne demektir ?

15 / 25

Taşıma kategorisi “3” olan tehlikeli maddenin kaç kg'dan fazla olması halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz levhası takılması gerekir?

16 / 25

Taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir?

17 / 25

Tankta Emniyet Ventili’nin görevi nedir?

18 / 25

Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19 / 25

Turuncu renkli plakadaki tehlike tanımlama numarasında yazan X839 ifadesindeki X harfi ne anlama gelmektedir?

20 / 25

Sürücü tankeri tamamen boşaltılmış ancak tank temizlenmemiş durumdadır. Tanker üzerinde bulunan turuncu renkli plaka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

21 / 25

Benzin ve mazot taşınan sabit bir tankın muayene aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

22 / 25

Yazılı talimatının lisanı hangi dilde olmalıdır?

23 / 25

Aşağıda verilen hangi harfler ile ambalajlama grubu belirtilmektedir?

24 / 25

Sınıf 6.1’e ait tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları sırasıyla ne anlama gelmektedir?

25 / 25

Büyük Konteynır/Araç Paketleme Belgesi ne zaman düzenlenir?

Puanınız