SRC 5 Deneme Sınavı-7

243

SRC 5 DENEME SINAVI - 7 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

Bu iki tehlike etiketinin ortak anlamı nedir?

2 / 25

Yangın söndürme tüpü kaç çeşittir?

3 / 25

Aşağıda gösterilen işaretlerden hangisi organik peroksitleri göstermektedir?

4 / 25

Yandaki tehlike etiketinin anlamı nedir?

5 / 25

Taşıma Belgesi nedir?

6 / 25

ADR ye göre 1000 puan kuralına göre taşımacılık sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

7 / 25

Bir Sevkiyatta 2 Tane IBC taşımacılığı yapılacaktır. Her bir IBC nin ağırlığı 600 kg dır. IBC lerin üzerinde aşağıdaki gibi İşaretleme vardır?

Bu IBC ler üst üste taşınabilir mi?

8 / 25

Tanker üzerindeki turuncu ikaz Levhasının alt kısmındaki rakamlar neyi ifade etmektedir?

9 / 25

Bir Konteyner için de Paketli olarak Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapılmak istenmektedir. Konteyner nasıl Etiketlenmelidir?

10 / 25

UN 1999 Katran Akıcı, 3 , III, D/E çevreye zararlı, ifadeleri yer almaktadır. Taşınan tehlikeli malın tehlikesi hangi şıkta yazmaktadır?

11 / 25

Bu tehlike etiketinin anlamı nedir?

12 / 25

Sınıf 9 Muhtelif Tehlikesi olan Maddeler ve Nesnelerin AG I olmamasının nedeni aşağıdaki hangi şıkta belirtilmektedir?

13 / 25

Sınıf 5.1 in anlamı aşağıdakilerden hangisi?

14 / 25

Bir aracın Önünde arkasında Üzerinde yazı olmayan boş Turuncu İkaz Levhası var ise hangi tür taşımacılık yapıyordur?

15 / 25

Aşağıdaki Tehlikeli Madde sınıflarından hangisinde Ambalajlama Grubu I yoktur?

16 / 25

Yanıcı Katı maddelerin Tehlikeli Madde Sınıf Numarası hangisidir?

17 / 25

Tehlike Etiketinin anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18 / 25

Resimdeki tank taşıması yapılan madde için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

tank konteyner

19 / 25

Taşıma evrakında bulunan UN 1431, SODYUM METİLAT, 4.2 (8), PG II, (D/E) bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20 / 25

Taşıma kategorisi “3” olan tehlikeli maddenin kaç kg'dan fazla olması halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz levhası takılması gerekir?

21 / 25

ADR’ye göre aşağıdaki taşıma türlerinin hangisinde muafiyet uygulanabilir?

22 / 25

Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin patlama riski yoktur?

23 / 25

ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir.

24 / 25

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

25 / 25

Benzin ve mazot taşınan sabit bir tankın muayene aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Puanınız

The average score is 85%