Yanıcı Madde İşareti

Adr konvansiyona göre, dokuz farklı sınıf bulunmaktadır. Aşağıda sınıf 2 ye ait, yanıcı gazlar, yanıcı olmayan gazlar, yanıcı madde işareti, etiketleri ve işlevleri hakkında bilgiler verdik.

YANICI GAZLAR

Yanıcı Gazlar

(454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddeler. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır.)

 

YANICI VE ZEHİRLİ OLMAYAN GAZLAR

Yanıcı Ve Zehirli Olmayan Gazlar

(Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti inide bulunan sıkıştırtmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil
olmayan gazlardır.)

Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımları Sınıf 2 içerisinde dahil edilirler.

Bir madde olan gazlar:

  • (a) Kritik sıcaklığı 50C de buhar basıncı 300kPa (3 bar)’dan yüksek olanlar, veya
  • (b) 101,3 kPa standart basınç da ve 20C de gazlaşabilenler,

SINIF1 | SINIF2 | SINIF3 | SINIF4 | SINIF5 | SINIF6 | SINIF7 | SINIF8 | SINIF9