Yanıcı Katı Maddeler

Tehlikeli madde taşımacılığı, Adr sözleşmesine göre Yanıcı Katı Maddeler – Sınıf 4 İşareti

4.1 YANICI KATI MADDE

Yanıcı Katı Madde

(Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir. Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren ve kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler. Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den daha fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir.)

4.2 KENDİ KENDİNE YANABİLEN MADDE

4.2 kendi kendine yanabilen madde

(Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir.)

4.3 SUYLA TEMAS EDİLDİĞİNDE YANICI GAZ ÇIKARAN MADDE

Suyla temas edildiğinde yanıcı gaz çıkaran madde

(Islandığında Tehlikeli Maddeler olarak da adlandırılan bu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.)

Sınıf 4.1 başlığı altında tutuşucu maddeler ve nesnelerin saklanması 1.2.1 deki “katı” tanımları alt paragraf(a)’ya göre duyarsızlaştırılmış patlayacılar ve kendiliğinden reaktif sıvılar veya katılar yer alır.

src

SINIF1 | SINIF2 | SINIF3 | SINIF4 | SINIF5 | SINIF6 | SINIF7 | SINIF8 | SINIF9