Patlayıcı Madde İşareti

Adr sınıf 1 Patlayıcı Madde İçeren Nesneler

1.1 KÜTLE HALİNDE PATLAYICI

Sınıf 1.1 Kütle Halinde Patlayıcı

(Yüksek patlama riski olan patlayıcılar. Yüksek patlama riski tüm yükü
aynı anda etkiler.)

1.4 HAFİF PATLAMA VE YANGIN TEHLİKESİ İŞARETİ

1.4 Hafif Patlama Ve Yangın Tehlikesi

(Patlama riski düşük maddelerdir. Patlama riski daha çok içerisinde bulundukları paketle sınırlıdır. Dış bir yangın tehdidinde paket içindeki maddeler patlama riski içermez)

1.5 ÇOK AZ RİSKLİ FAKAT KÜTLE HALİNDE PATLAYAN MADDE İŞARETİ

1.5 Çok Az Riskli Fakat Kütle Halinde Patlayan Madde

(Dış etkilerden bağımsız patlayıcılar. Bu gruptaki maddeler yüksek patlama riskine sahip olsalar da normal taşıma koşullarında herhangi bir şekilde etkilenip patlamaları riski çok düşüktür)

1.6 AZ RİSKLİ PATLAYICI İŞARETİ

1.6 Az Riskli Patlayıcı

(Aşırı derecede duyarsız maddelerdir, yüksek patlama riskleri bulunmamaktadır. Bu sınıfta patlamayı tetikleyici maddeler bulunmaktadır. Bunların kazayla patlama riski bulunmamaktadır)

Patlayıcı maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda ve sıcaklık ile basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler .
Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek maddeler, Sınıf 1’in maddeleri değildir.

SINIF1 | SINIF2 | SINIF3 | SINIF4 | SINIF5 | SINIF6 | SINIF7 | SINIF8 | SINIF9