YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 9

855

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 9

1 / 10

1) ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?

2 / 10

2) Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur ?

3 / 10

3) Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

4 / 10

4)  Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

5 / 10

5) Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?

6 / 10

6) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

7 / 10

7) Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

8 / 10

8) Çok modlu taşımacılık ne demektir ?

9 / 10

9) Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?

10 / 10

10) Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddelerin sınıf numarasıdır?

Puanınız

The average score is 72%