Tünel Kodları

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN
TÜNEL GEÇİŞLERİNDEKİ SINIRLAMALAR/YASAKLAR

Tünel Kodları

Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar;

Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra aşağıdaki hükümlere de uyulması zorunludur.

  • Patlayıcı madde ve sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtların, boğaz köprülerinden ve boğaz tüp geçitlerinden geçişlerine ilgili valiliklerce Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde izin verilir.
  • Patlayıcı madde yüklü taşıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, C5000D ve E olan tünelleri, sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar ise tünel sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan tünelleri kullanamaz. Ancak, alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim, coğrafik şartlar, yol bakım onarımı gibi elverişsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin her iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak söz konusu taşıtların tünel geçişine izin verilir
  • Patlayıcı madde yüklü veya bu yükü boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların otoyol veya çevreyolu veya devletyolu veya yetkili merciiler tarafından belirlenmiş güzergahlar dışında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin verilmez. Bu taşıtların; meskun mahaller içerisindeki boşaltma noktalarına gitmesine ise trafik polisi veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir.

TÜNELLERİN KATEGORİLERE AYRILMASI, TÜNELDE MEYDANA GELECEK ÜÇ ANA TEHLİKEYE GÖRE ESAS ALINMIŞ OLUP AYRICA A- B-C-D-E OLMAK ÜZERE BEŞ KATEGORİYE AYRILMIŞTIR.:

  • Patlama
  • Zehirli gazların serbest kalma olasılığı
  • Yangın

TÜNELLER 5 KATEGORİYE AYRILMIŞTIR:

TÜNEL A- TÜNEL B- TÜNEL C- TÜNEL D- TÜNEL E

Kısaca kategorileri açıklayalım;

TÜNEL A= Tehlikeli madde taşıması için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
TÜNEL B= Büyük bir patlamaya neden olabilecek tehlikeli maddeler için kısıtlanmış tünel.
TÜNEL C= Çok büyük bir patlama, büyük bir patlama ve geniş alanı etkileyebilecek toksik maddelerin serbest bırakabilecek tehlikeli maddeler için kısıtlanmış tünel.
TÜNEL D= Çok büyük bir patlamaya, büyük bir patlamaya ve geniş alanı etkileyebilecek toksik maddelerin serbest kalması veya geniş bir yangına neden olabilecek tehlikeli maddeler için kısıtlanmış tünel.
TÜNEL E= Her türlü tehlikeli madde için kısıtlanmış tünel.

ÖNEMLİ NOT:
(-), B,C,D,E” sınırlamaları beş farklı kategoriye ayrılmış olup. Bu kategorilerden ( – ) sınırlama kodu, o tehlikeli maddenin bütün tünellerden geçişinin serbest olduğunu gösterir ve herhangi bir tünel sınırlaması söz konusu değildir.

Bir maddenin “tünel kısıtlama kodu” “B” ise, bu durumda bu maddeyi taşıyan taşıma birimi B,C, D ve E kategorisine sahip tünellerden geçemez anlamına gelmektedir.

ÖRNEKLER;

(-) bu maddeye ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.
“B” B, C, D ve E tünellerinden geçemez
“B1000C” Net patlayıcı kütlesi 1000 kg’ın üzerinde ise, B, C, D, E tünellerinden geçemez, Net patlayıcı kütlesi 1000 kg’ın altında ise, C, D, E tünellerinden geçemez
“B/D” B (ilk kod) = tank içerisinde tehlikeli madde taşıyan araçlar B, C, D ve E’den geçemez, D (ikinci kod) = diğer araçlar D ve E’den geçemez
“B/E” B (ilk kod) = tank içerisinde tehlikeli madde taşıyan araçlar B, C, D ve E’den geçemez, E (ikinci kod) = diğer araçlar E’ den geçemez

Aynı şekilde C, C5000D, C/D, C/E, D, D/E, E diye devam etmektedir.

UN 1005, Amonyak, saf, 2.3 (8), C/D= B tünelinden geçer, tüp içerisinde taşınıyorsa C tünelinden geçer, tank içerisinde taşınıyorsa C tünelinden geçemez, D ve E tünellerinden geçemez

UN 1203, Benzin, 3, II, D/E = B ve C tünellerinden geçer, variller içerisinde taşınıyorsa D tünelinde geçer/ tank içerisinde taşınıyorsa geçemez, E tünelinden geçemez.

src

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.