Tehlikeli Maddeyi Paketleyenin yükümlülükleri

Tehlikeli Maddeyi Yükleyenin Yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>>

Yükleyenin yükümlülükleri

MADDE 19 – (1)Yükleyen;

 • Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle,
 • Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,
 •  Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememekle,
 • Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla,
 • Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,
 •  Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,
 •  Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,
 • Sürücüyü; taşınan tehlikeli madde, maddenin Birleşmiş Milletler (UN) numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak bilgilendirmekle,
 • ADR 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; UN numarası, adı, sınıfı ve paketleme grubu belirtilmeden tehlikeli maddenin genel olarak tanıtılmasını sağlamakla,
 • Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelinin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,
 • Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,
 •  İzlenecek güzergahlar ile ilgili gerekli bilgileri almakla, yükümlüdür.

Gönderenin yükümlülükleri
Paketleyenin yükümlülükleri
Yükleyenin yükümlülükleri
Dolduranın yükümlülükleri
Taşımacının yükümlülükleri
Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
Teslim alanın yükümlülükleri
Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri

Ana Sayfa | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri | İletişim

ADR BELGESİ SÜRECİ

TÜRKİYE’ DE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE ADR SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER Ülkemizde 2010 yılında başlayan tehlikeli madde süreci, Dünya çapında 50...
Read More

Psikoteknik Belgesi Hangi Araçları Kullananlar için Zorunlu?

Psikoteknik Zorunluluğu Olan Araçlar Aşağıdaki araçları kullanan sürücüler psikoteknik belgesi almakla yükümlüdürler. Bunlar sırasıyla şu şekildedir; Kamyon, Kamyonet, Tehlikeli Madde...
Read More

Taşımacının Yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Taşımacı; a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma açısından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle, b)...
Read More

Src 5 Eğitim Ve Sınav Süreci

Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40...
Read More

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Adr Kara Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığının Önemi! Günümüzde Kara yolu demiryolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve...
Read More

SRC 5 Belgesi TEMEL EĞİTİMİ

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir? Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler...
Read More

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

SRC 5 BELGESİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gönderenin yükümlülükleri Paketleyenin yükümlülükleri Yükleyenin yükümlülükleri Dolduranın yükümlülükleri Taşımacının yükümlülükleri Taşıt sürücüsünün ve...
Read More

YÜKSEK SICAKLIĞA SAHİP MADDE İŞARETİ

Gerekli olan yükseltilmiş sıcaklığa sahip madde işareti taşıyan tankerler, tank-konteynerler, portatif tanklar, özel araçlar veya konteynerler veya özel donanımlı araçlar...
Read More

100 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİ OLAN KURSİYERLERİMİZ;

Mesleki Yeterlilik Adr / Src 5 Belgesi Sınavında 100 Tam puan alarak “Türkiye Birincisi” olan kursiyerlerimizi tebrik eder başarılarının devamını...
Read More

Tehlikeli Maddeyi Yükleyenin Yükümlülükleri

Diğer Yükümlülüklerin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız>>> Yükleyenin yükümlülükleri MADDE 19 – (1)Yükleyen; Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış...
Read More