YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 5

563

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 5

1 / 10

1) Taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir?

2 / 10

2) Tankta Emniyet Ventili’nin görevi nedir?

3 / 10

3) Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

4) Turuncu renkli plakadaki tehlike tanımlama numarasında yazan X839 ifadesindeki X harfi ne anlama gelmektedir?

5 / 10

5) Sürücü tankeri tamamen boşaltılmış ancak tank temizlenmemiş durumdadır. Tanker üzerinde bulunan turuncu renkli plaka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6 / 10

6) Benzin ve mazot taşınan sabit bir tankın muayene aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

7 / 10

7) Yazılı talimatının lisanı hangi dilde olmalıdır?

8 / 10

8) Aşağıda verilen hangi harfler ile ambalajlama grubu belirtilmektedir?

9 / 10

9) Sınıf 6.1’e ait tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları sırasıyla ne anlama gelmektedir?

10 / 10

10) Büyük Konteynır/Araç Paketleme Belgesi ne zaman düzenlenir?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 74%