YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 6

505

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 6

1 / 10

1) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç adet acil durum uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

2 / 10

2) Yukarıda resmi verilen sembol ne anlama gelmektedir?

3 / 10

3) Yanma üçgeninde eksik olan element nedir?

Yanma üçgeni

4 / 10

4) Resimdeki tank taşıması yapılan madde için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

tank konteyner

5 / 10

5) Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler yolculuk edebilir?

6 / 10

6) Taşıma evrakında bulunan UN 1431, SODYUM METİLAT, 4.2 (8), PG II, (D/E) bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

7) Paketli tehlikeli yük taşıyan aracın tehlike ikaz etiketi neresine takılmalıdır?

8 / 10

8) Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

9 / 10

9) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

10 / 10

10) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi zehirli, yanıcı, aşındırıcı tehlike özelliğini gösterir?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 73%