SRC 5 Deneme Sınavı-5

403

SRC 5 DENEME SINAVI - 5 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi ambalaj grubuna ayrılmaz?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

3 / 25

Organik peroksitler ile ilgili "Kontrol Isısı" ne demektir?

4 / 25

ADR'ye göre Sınıf . 9'a ait bir madde için "Paketleme Grubu II" ne anlama gelir?

5 / 25

İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olur?

6 / 25

Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?

7 / 25

Yukarıdaki tehlike işaretinin anlamı nedir?

8 / 25

Aşağıdaki tehlike numaralarından hangisi 'çok zehirli madde' anlamına gelmektedir?

9 / 25

ADR’ye göre yön okları ne anlama gelmektedir?

10 / 25

Aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi tehlike sınıfına aittir ?

11 / 25

ADR’ye göre aşağıdaki teçhizatlardan hangisinin araçta bulundurulması zorunludur?

ÖNEMLİ!!!

GENEL KORUYUCU EKİPMANLAR DONANIMLAR TEÇHİZATLAR

ARAÇ BAŞINA

 • HER BİR ARAÇ İÇİN TEKERLEK
 • BÜYÜKLÜĞÜNE UYGUN TAKOZ
 • 2 ADET İKAZ LEVHASI
 • GÖZ DURULAMA SIVISI

K.K.T. KİŞİSEL KORUMA TECHİZATLARI, PERSONEL BAŞINA

 • KORUYUCU GÖZLÜK
 • KORUYUCU ELDİVEN
 • İKAZ YELEĞİ
 • EL FENERİ

EK TECHİZATLAR

 • KÜREK
 • KANALİZASYON
 • ÖRTÜSÜ/DRENAJ TIKACI
 • TOPLAMA KABI
 • SINIF 2.3 VE SINIF 6.1 İÇİN
 • GAZ MASKESİ

12 / 25

Aşağıda verilen sınıflar ve bu sınıfların açıklamaları ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

13 / 25

Aşağıdaki Tehlikeli madde sınıflarından hangisinde Ambalajlama gruplarına göre ayrım yapılmaz?

14 / 25

Aşağıda verilen taşıma kategorisine göre “taşıma birimi başına taşıma muafiyet” eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

15 / 25

ADR kurallarına göre Sınıf 7 Radyoaktif Madde taşıyan bir aracın Duraklama mesafesi aşağıdaki şıkların hangisinde DOĞRU olarak verilmiştir?

ÖNEMLİ!!!

DURAKLAMA VE PARK MESAFESI: 20 M

16 / 25

Tankerle tehlikeli madde taşıyan bir araç sadece A ve B tünellerinden geçebiliyorsa taşıma evrakında belirtilen tünel kısıtlama kodu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

17 / 25

Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakam (örneğin 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

18 / 25

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu (D) olarak verilmiş ise, bu araç için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19 / 25

Yükleme yerinde tehlikeli madde içeren bir paketin hasarlı olduğu durumda sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

20 / 25

Sınıf 3 kapsamında bir tehlikeli madde karayolu ile Erzurum’dan İstanbul’a daha sonra denizyoluyla İspanya’ya gönderilecektir. Söz konusu maddenin karayoluyla taşınması sırasında araçta aşağıda yer alan belgelerden hangisini bulundurması zorunlu değildir?

21 / 25

Yazılı talimatta aşağıda verilenlerden hangisi yer alır?

22 / 25

Taşıma ünitesi başına taşınan miktarlarla ilgili muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır?

23 / 25

Taşıma evrakında bulunan “UN 2289, İZOFORONDİAMİN, 8, PG III, (E)” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 / 25

Paketli olarak mazot taşıyan bir aracın, tehlike ikaz levhası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25 / 25

Resimde verilen işaret ne anlama gelmektedir?

Yükleme Yönü

Your score is

Ortalama puan şöyledir 78%