SRC 5 Belgesi Temel Eğitim

SRC 5 Temel Eğitim

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir?

Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler katılabilir. Eğitim süresi toplam 19 saattir.

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar;

2 Adet Resim
1 Adet Src 3 yada Src4 Belgesi fotokopisi
1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Ehliyet Fotokopisi
1 Adet Diploma Fotokopisi

Not: Temel eğitimine katılmanız için SRC3 veya SRC4 belgesinizin olmanı gerekmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
2) Başlıca tehlike türleri,
3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.