SRC 5 Deneme Sınavı-3

280

SRC 5 DENEME SINAVI - 3 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

2 / 25

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi zehirli, yanıcı, aşındırıcı tehlike özelliğini gösterir?

3 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

4 / 25

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

5 / 25

Paketli tehlikeli yük taşıyan aracın tehlike ikaz etiketi neresine takılmalıdır?

6 / 25

Taşıma evrakında bulunan UN 1431, SODYUM METİLAT, 4.2 (8), PG II, (D/E) bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 25

Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler yolculuk edebilir?

8 / 25

Resimdeki tank taşıması yapılan madde için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

tank konteyner

9 / 25

Yanma üçgeninde eksik olan element nedir?

Yanma üçgeni

10 / 25

Yukarıda resmi verilen sembol ne anlama gelmektedir?

11 / 25

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç adet acil durum uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

12 / 25

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C”olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

13 / 25

ADR’ ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa ayrılır?

14 / 25

Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

15 / 25

Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

16 / 25

17 / 25

Hangi tehlikeli maddeler 4.2 sınıf aittir?

18 / 25

Tehlikeli madde sınıflarından Sınıf 3 hangi tehlikeli maddeleri temsil etmektedir ?

19 / 25

Aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya – deri ya da mukozoya – temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir ?

20 / 25

ADR’ye göre, aşağıda belirtilen tehlike sınıflarından hangisi asıl tehlike olarak “kendiliğinden yanma” özelliğini kapsamaktadır?

21 / 25

Sürücü, bir tanker ile taşıma yaparken, ikaz levhalarının üzerine yazılması gereken UN numarasını hangi evrakından okuyabilir?

22 / 25

Tank plakartı üzerinde bulunan „P“ ve „L“ kısaltma harfleri ne anlama gelir ?

23 / 25

Tünel kısıtlama kodu C/E olan bir ürünü taşıyan tanker aşağıda belirtilen hangi tünellerden geçemez?

24 / 25

Atmosferik tank ile basınçlı tank arasında en önemli fark nedir?

25 / 25

Tank içinde bulunan dalgakıranın görevi nedir?

Puanınız

The average score is 82%