Biyoyakıt Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Biyoyakıt, son zamanlarda yaşamış organizmalardan veya bu organizmaların metabolik süreçlerinden elde edilen petrol ve kömür gibi doğal yakıtlardan farklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Uluslararası konferans ve toplantılarda fosil yakıtlara bağımlılığın aşamalı olarak kaldırılması ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması gibi kararlar her fırsatta vurgulanmaktadır.

Kısaca Biyoyakıt Nedir? Biyoyakıt, biyokütle kaynaklı enerji üretimi için kullanılan organik ürünlerden dönüştürülmesiyle elde edilen bir yakıt türü. Biyokütle kaynakları arasında bitkiler, hayvan atıkları, ağaçlar ve gezginler artıklar gibi organik malzemeler yer alır. Biyoyakıt, fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağı olarak kabul edilir, çünkü fosil yakıtların ürettiğinden farklı değildir.

Biyoyakıtın Avantajları

Biyoyakıtın birçok avantajı vardır. Kullanımı, fosil yakıtlardan üretilen enerjiye kıyasla daha çevre dostudur. Biyoyakıtın üretimi, karbon emisyonlarını atmosfere yayan sera gazı emisyonlarını atmosfere yayıyor. Ayrıca, biyoyakıtın kullanımı, benzin fiyatlarının artması durumunda daha ucuz bir alternatif sunar.

Biyoyakıtın Dezavantajları

Biyoyakıtın olumsuzlukları da vardır. Kullanarak, biyokütle biriktirme üretimi, tarım atıklarını koruyan gıdaları üretme. Ayrıca, biyoyakıt üretimi için kullanılan tarım alanları ve gübreler gibi kimyasal maddeler, su kirliliği ve toprak erozyonu gibi nedenler olabilir.

Neden Biyoyakıt Kullanmalıyız ?

Günümüzde küresel ısınma sorununun da hızla artması nedeni ile enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için dünya çapında çeşitli proje ve çalışmalar yürütülmektedir. Bilim adamları yeni dünya düzenine ayak uydurmak için çok çalışıyorlar. Bu çalışmaların sonucunda tamamen doğal yöntemlerle elde edilen yenilenebilir biyoyakıtları ortaya çıkartmışlardır.

Biyoyakıtların keşfi, tarımsal potansiyeli yüksek ülkeler için çok daha faydalı hale geldi. Böylece güneş, rüzgâr, hidrolik, hidrojen ve jeotermal enerji gibi örnekleri çoğaltabileceğimiz için çalışmalar devam etmiş ve bir anda biyoyakıtlar yenilenebilir enerjiler arasında yerini almıştır. Kısaca ileriki yaşantımızda ve bizden sonraki nesillere yetecek ve kullanabilecekleri kaynaklar bırakmak istiyorsak geri dönüşüm yapılabilen yakıtlar kullanmalıyız.

Biyoyakıt Nasıl Elde Edilir?

Biyoyakıtların hammaddeleri, canlı organizmalardan veya onların metabolik büyümelerinden oluşur. Bu hammaddelere örnek olarak; orman ürünleri, yağlı tohumlar, karbonhidratlar, lifli bitkiler, bitkisel ve hayvansal atıklar ile kentsel ve endüstriyel atıklar verilebilir. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda biyoyakıtların potansiyelinin büyüklüğünü anlayabiliriz.

Doğada her yıl yaklaşık 150 milyar ton biyokütle üretilmesine rağmen, bu miktarın sadece %10’u ticari olarak geri dönüşümü yapılabilmektedir. Biyoyakıtlar, doğal koşulların izin verdiği her yerde yetiştirilebilir. Sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayan ve yeşil enerjinin farklı formlarına dönüştürülebilen biyokütle enerjisinin biyometanizasyon gibi yöntemlerle, karbon ve hidrojence zengin, kalorifik değeri yüksek alternatif enerjiye dönüştürülebilmesi, biyofotoliz, fermantasyon, gazlaştırma gibi yöntemler ile elde edilebilmektedir.

Biyodizel verimlilik karşılaştırılması

Biodizel ve etanol elde edilebilen yağ bitkisi türlerinin verimlilik yönünden karşılaştırması

Biyoyakıt Türleri Nelerdir?

Biyoyakıtlar biyodizel, biyoetanol ve biyogaz olarak üçe ayrılır. Biyodizel; Kanola, ayçiçeği, palm, hayvansal yağ ve geri dönüştürülmüş yemeklik yağ gibi yağ içeren bitkisel yağlardan elde edilir. Yenilenebilir bir yakıt türü olan biyodizel, geleneksel dizel yakıtlarla harmanlanarak kullanılabilir. Biyoetanol ise petrole alternatif olarak şeker kamışı, mısır, buğday ve şeker pancarından elde edilmektedir.

Ek olarak, alglerden, hayvansal yağlardan ve atıklardan yakıt üretilebilir. Biyoyakıtların sürdürülebilirliği ile ilgili ufak sorular oluşmaktadır. Bunun nedeni ise şu; Biyoyakıt üretiminde tarım ürünleri kullanıldığından, bu bitkileri yetiştirmek için büyük miktarlarda sağlıklı toprak, su, gübre ve emek kullanılmaktadır. Şu anda büyük bir sorun olan ormansızlaşma, artan nüfusa sahip dünyada gıda, yakıt ve dolayısıyla sağlıklı arazi ve ekilebilir arazi ihtiyacı arttıkça daha da kötüleşebilir.

Biyoyakıt Nerelerde Kullanılır?

Bugün ülkemizdeki 16 fabrikada biyokütleden elektrik üretilmektedir. Artan yatırım ve yeni biyoyakıt üretim ve işleme merkezlerinin açılmasıyla yeşil istihdam artacaktır. Ayrıca, biyoyakıtlar gıda israfının önlenmesine katkıda bulunabilir. Çeşitli nedenlerle yenemeyen veya satılamayan bitkisel ürünler üreticiden satın alınarak kayıpsız yakıt üretiminde kullanılabilir. Biyoyakıtlar veya biyokütle enerjileri çeşitli alanlarda kullanılabilir. Ama temel olarak kullanım alanı; ısı ve elektrik üretimi olarak bilinir. Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde ısı üretilir. Bu ısı geri kazanılabilir. Üretilen enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu elektrik, ihtiyaç fazlası için kullanılmaktadır. En iyi uygulamalar, en çok elektrik ve elektrik kullanımı için geçerlidir. Doğal gaz üretimini biyoyakıt önemlidir. Biyoyakıt Nedir yazımız şimdilik bu kadar.

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@srcbelgesi897/