Adr Muafiyet

TAŞIMA TÜRÜNE GÖRE MUAFİYETLER

Bu tür tehlikeli maddelerin taşınması durumunda ADR kuralları bazılarında
uygulanmaz. LQ işareti karayolu taşımacılığında paketler üzerine etiket, araçların üzerine levha (plakart) olarak takılır.

ADR’ de belirtilen koşullar aşağıdakilere uygulanmaz:

• Perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya evsel kullanım amaçlı ya da kişilerin hobi veya spor etkinlikleri amaçlı, normal taşıma koşullarında sızıntıyı engelleme önlemlerinin alındığı tehlikeli malların taşınması.
Not: IBC’lerdeki tehlikeli mallar, büyük ambalajlar ve tanklar perakende satış için ambalajlanmış olarak kabul edilmez;
• İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat gibi, veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili, ve kargo başına 450 litreyi geçmeyen miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarına bağlı yapılan taşımalar. Normal taşıma koşulların içerisinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmalıdır.
Not: Bu muafi yetler Sınıf 7’ ye uygulanmaz.
Bu tür işletmeler tarafından kendi gereksinimleri veya dış veya iç dağıtımları için yürütülen taşımalar, bu muafi yetin kapsamı içinde değildir;
• Acil durum servisleri tarafından veya onların gözetimi altında yürütülen, özellikle tehlikeli mal taşıyan bozuk veya kaza geçirmiş araçları taşıyan araçlarla taşıma;
• Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini teminen tüm önlemlerin alındığı insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması;
– Belirli grup gazların taşındığı statik temizlenmemiş boş kapların bir takım
güvenlik önlemlerinin alınmış şekilde taşınmaları

Adr Belgesi Nedir?

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

src belgesi

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.