Tehlikeli madde güvenlik danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız>>>

TMGD (Tehlikeli madde güvenlik danışmanı) olabilmek için;

a) Herhangi bir üniversitenin lisans bölümlerinden mezun olma şartı,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak şartı,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Güvenlik Danışmanı Olma Şartları

Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Müfredatı

Tebliğ

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.