Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız>>>

TMGD (Tehlikeli madde güvenlik danışmanı) olabilmek için;

a) Herhangi bir üniversitenin lisans bölümlerinden mezun olma şartı,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak şartı,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

TMGD NE DEMEK ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kelimelerinin ilk harflerinden oluşarak TMGD adını almıştır. İngilizcesi DGSA olup “Dangerous Good Safety Adviser” cümlesinin kısaltmasıdır.
Tmgd Almak İçin Genel Şartlar

Tmgd Almak İçin Genel Şartlar

Genel Şartlar Nelerdir?

  1. Lisans mezunu olmak,
  2. 64 saatlik eğitimi tamamlamak,
  3. Yapılacak sınavlarda en az 70 puan almak,
  4. Sabıka kaydınızın bulunmaması gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı belgesinin: 5 yıl.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine devam etmek yasal zorunluluktur. Ayrıca eğitim devam edilmemesi halinde TMGD sınavında başarı elde etmeniz imkansızdır. Bunun için ADR müfredatının içeriğinin iyice öğrenilmesi ve kursa eksiksiz olarak devam etmeniz çok önemlidir.

Çalışma Alanları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD’ler), bir takvim yılı içinde tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, 50 ton ve üzeri miktarda işlem yapan, araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan, ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde çalışabilir. Ancak, bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı aynı anda en fazla 5 işyerinde görev alabilir.

Bu bağlamda, TMGD’ler genellikle tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik şirketlerinde, kimya endüstrisi firmalarında, depolarda ve benzeri işletmelerde çalışabilirler. TMGD’lerin görevi, bu işletmelerde tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve işlenmesi konusunda danışmanlık yapmaktır.

TMGD SINAV TARİHLERİ 2024

2024 yılında T.C.Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından toplam beş sınav yapılacaktır.

  1. 02 Mart 2024
  2. 04 Mayıs 2024
  3. 07 Temmuz 2024
  4. 21 Eylül 2024
  5. 23 Kasım 2024

Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Müfredatı

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.