YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 7

1159

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 7

1 / 10

1) Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C”olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

2 / 10

2) ADR’ ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa ayrılır?

3 / 10

3) Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

4 / 10

4) Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

5 / 10

5) Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

6 / 10

7 / 10

7) Hangi tehlikeli maddeler 4.2 sınıf aittir?

8 / 10

8) Tehlikeli madde sınıflarından Sınıf 3 hangi tehlikeli maddeleri temsil etmektedir ?

9 / 10

9) Aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya – deri ya da mukozoya – temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir ?

10 / 10

10) ADR’ye göre, aşağıda belirtilen tehlike sınıflarından hangisi asıl tehlike olarak “kendiliğinden yanma” özelliğini kapsamaktadır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 72%