SRC 5 Deneme Sınavı-4

246

SRC 5 DENEME SINAVI - 4 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

Yanıcı gazlar aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

2 / 25

Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir ?

3 / 25

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi zehirli, yanıcı, aşındırıcı tehlike özelliğini gösterir?

4 / 25

ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

5 / 25

"Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?

7 / 25

 Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

8 / 25

Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?

9 / 25

Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur ?

10 / 25

ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?

11 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

12 / 25

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

13 / 25

Çok modlu taşımacılık ne demektir ?

14 / 25

Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddelerin sınıf numarasıdır?

16 / 25

Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

17 / 25

Yukarıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

un no

18 / 25

Sürücü yazılı talimatları ( Kaza Talimatları ) ne zaman okumalıdır ?

19 / 25

Bir tehlikeli madde taşımasında araçta bulunması gereken teçhizatı, sürücü nereden okuyabilir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yakıcı maddelerin sınıf etiketidir?

21 / 25

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

22 / 25

ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

23 / 25

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

24 / 25

Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?

25 / 25

Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

Puanınız

The average score is 81%