SRC 5 DENEME SINAVI 7

1- Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır?

A) Tehlike ikaz etiketlerinden
B) Ambalaj üzerinde UN sembolü olmasından,
C) Ambalaj üzerinde UN seri numarası olmasından
D) Ambalajın tehlikeli madde taşımasında kullanılmasından,
Src  5 Belgesi Sınav Sorularını Online çözebilirsiniz: https://www.srcbelgesi.co/src5-sinav-sorulari.php

2- ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A) Taşıma esnasında farklı hava sıcaklıklarda sıvı hale dönüşmesi muhtemel maddeler dökme yük olarak taşınmamalıdır.
B) Eğer önceki yükün aynısı taşınmayacak ise tanklar ve dökme yük konteynerleri yeni yük için temizlenmeli ve artıklardan arındırılmalıdır.
C) Yükleme ve boşaltma esnasında aracın motoru kesinlikle stop edilmemelidir.
D) Yükleme veya boşaltma noktalarında yetkililer veya emniyet personeli tarafından verilen yazılı talimatlara uyulmalıdır

3- Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?

A) Sıkıştırılarak taşıma
B) Sıvılaştırarak taşıma
C) Soğutularak sıvılaştırılmış şekilde taşıma
D) Yüksek sıcaklıklarda ısıtarak taşıma

4- Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?

A) Tehlike tanımlama numarasıdır.
B) Taşınan tehlikeli maddelerin “3” ve “0” kategorilerinde olduğunu gösterir
C) Araç üzerinde 30 adet paket yük olduğunu gösterir.
D) Aracın “30” ve daha düşük sınıf numarası olan köprülerden geçebileceğini gösterir

5- Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?

A) Yazılı Talimat
B) ADR Sürücü Belgesinden
C) Yükün Faturasından
D) Taşıma Evrakından

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: B

2 NOLU SORUNUN CEVABI: C

3 NOLU SORUNUN CEVABI: D

4 NOLU SORUNUN CEVABI: A

5 NOLU SORUNUN CEVABI: D

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi

7 Nolu src 5 belgesi deneme sınavı

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.