Src 5 belgesi cezası

ADR / SRC 5 BELGESİ OLMADAN ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

24 Ekim 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28801

Src 5 Eğitim Takvimi İçin Tıklayınız>>>

Önemli: 24/10/2013 Tarihli Resmi Gazeteye göre Adr / Src 5 Belgesi olmadan araç kullanan sürücüye 200 TL, Yetki belgesi sahibi olan firmaya ise 500 TL. idari para cezası uygulanır.

Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası alma zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

Ticari araç kullananlar için Src Belgesi eğitimleri verilmektedir.

Yaptırımlar
İdari para cezası
MADDE 28

7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendine göre beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.

8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücülere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre ikiyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler

MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:
a) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı,
b) ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5),
c) Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
ç) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
d) Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
e) Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi,
f) ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,
g) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi.

Src 5 belgesi olmadan tanker kullanmanın cezası 4925 sayılı karayolları taşıma yönetmeliğinde yer almaktadır.

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.