SRC 5 Deneme Sınavı-1

377

SRC 5 DENEME SINAVI - 1 - YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

1 / 25

ADR 1.1.3.6’ya göre taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıda bulunan şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2 / 25

ADR’ye göre aşağıdaki taşıma türlerinin hangisinde muafiyet uygulanabilir?

3 / 25

İstisnai miktar kapsamında taşınan tehlikeli maddeler aşağıda belirtilen taşımaların hangisinde uygulanır?

4 / 25

Paketleme Gruplarının tehlike dereceleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

5 / 25

  • Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi paketleme grubuna ayrılmaz?

6 / 25

Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin patlama riski yoktur?

7 / 25

Sürücü, tehlikeli maddenin tünel kodunu hangi evrakından okuyabilir?

8 / 25

Samsun’dan Kaman’a ADR kuralarından muaf tehlikeli madde taşıyan bir araçta aşağıda belirtilen belgelerden hangisinin bulunması gerekir?

9 / 25

Aşağıda verilen bilgilerin hangisi taşıma evrakında yer almaz?

10 / 25

ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

11 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde yüklü araçlarda bulunması gereken belgelerden değildir?

12 / 25

ADR’ye göre sınırlı miktar kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsüne kaç saat eğitim verilmelidir?

13 / 25

Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlarda bulunması gereken evraklarından bazıları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

14 / 25

Alevlenebilir sıvı maddeler içeren bir paketin üzerinde UN numarası dışında başka hangi işaretlemenin yapılması gerekmektedir?

15 / 25

Tehlikeli madde yüklü konteynerler nasıl etiketlenmelidir?

16 / 25

Trabzon’a ambalaj içerisinde benzin taşıyan bir aracın etiketlenmesi nasıl olur?

17 / 25

Paketler içerisinde sınıf 3’e ait tehlikeli madde taşıyan araca tehlike ikaz levhası ve turuncu plaka hangi şekilde takılmalıdır?

18 / 25

Seyir halinde tehlikeli madde yüklü araç kaza yaparsa polise ve itfaiyeye bilgi vermek kimin görevidir?

19 / 25

10 ton üzerinde tehlikeli madde taşıyan bir araçta kaç adet yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

YANGIN TÜPLERİ / ADR YE GÖRE YANGIN TÜP. 2 YILDA BİR KONTROL EDİLİR.

NOT: Araçların yapımından kaynaklı araçlarda 2 kg yangın tüpü olmak zorunda

3,5 TONDAN KÜCÜK ARAÇLAR İÇİN:4 KG, şoför mahallinde 2 kg

3,5 – 7,5 TON ARASINDAKİ ARAÇLAR İÇİN:8 KG

7,5 TONDAN BÜYÜK ARAÇLAR İÇİN: 12 KG

20 / 25

Tehlikeli madde taşıyan 8.000 tonun üzerinde bir taşıma biriminde toplam kaç kilogram portatif yangın söndürücüler bulundurma zorunluluğu vardır?

21 / 25

ADR Uygunluk Belgesi aşağıda belirtilen hangi araçlar için düzenlenmelidir?

22 / 25

ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir.

23 / 25

Tehlikeli madde taşıması için AT tipindeki araç öngörülüyorsa, bu araç yerine aşağıdaki hangi araç kullanılabilir?

24 / 25

Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler tank ile taşındıklarında, aşağıdaki araç türlerinden hangisi kullanılmalıdır?

25 / 25

Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?

Puanınız

The average score is 81%