YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 1

674

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 1

1 / 10

1) ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

2 / 10

2) Aşağıda verilen bilgilerin hangisi taşıma evrakında yer almaz?

3 / 10

3) Samsun’dan Kaman’a ADR kuralarından muaf tehlikeli madde taşıyan bir araçta aşağıda belirtilen belgelerden hangisinin bulunması gerekir?

4 / 10

4) Sürücü, tehlikeli maddenin tünel kodunu hangi evrakından okuyabilir?

5 / 10

5) Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin patlama riski yoktur?

6 / 10

    6)
  • Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi paketleme grubuna ayrılmaz?

7 / 10

7) Paketleme Gruplarının tehlike dereceleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

8 / 10

8) İstisnai miktar kapsamında taşınan tehlikeli maddeler aşağıda belirtilen taşımaların hangisinde uygulanır?

9 / 10

9) ADR’ye göre aşağıdaki taşıma türlerinin hangisinde muafiyet uygulanabilir?

10 / 10

10) ADR 1.1.3.6’ya göre taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıda bulunan şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 64%