YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI – 1

488

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 1

1 / 10

1) ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

2 / 10

2) Aşağıda verilen bilgilerin hangisi taşıma evrakında yer almaz?

3 / 10

3) Samsun’dan Kaman’a ADR kuralarından muaf tehlikeli madde taşıyan bir araçta aşağıda belirtilen belgelerden hangisinin bulunması gerekir?

4 / 10

4) Sürücü, tehlikeli maddenin tünel kodunu hangi evrakından okuyabilir?

5 / 10

5) Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin patlama riski yoktur?

6 / 10

    6)
  • Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi paketleme grubuna ayrılmaz?

7 / 10

7) Paketleme Gruplarının tehlike dereceleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

8 / 10

8) İstisnai miktar kapsamında taşınan tehlikeli maddeler aşağıda belirtilen taşımaların hangisinde uygulanır?

9 / 10

9) ADR’ye göre aşağıdaki taşıma türlerinin hangisinde muafiyet uygulanabilir?

10 / 10

10) ADR 1.1.3.6’ya göre taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıda bulunan şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Skorunuz

Ortalama skor 66%