ADR’ye göre tehlikeli madde taşıyan araç şoförüne kaç saat temel eğitim

1- ADR’ye göre tehlikeli madde taşıyan araç şoförüne kaç saat temel eğitim verilmelidir, belgesi kaç yıl geçerlidir?

A) 12 saat + uygulama eğitimi, belgesi 8 yıl geçerli
B) 14 saat + uygulama eğitimi, belgesi 7 yıl geçerli.
C) 16 saat + uygulama eğitimi, belgesi 6 yıl geçerli.
D) 18 saat + uygulama eğitimi, belgesi 5 yıl geçerli

2- ADR\’de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR\’de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
C) Çevre ve Orman Bakanlığı
D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK)

3- Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

A) Tünel kategorisi “C” olan tünellerden
B) Tünel kategorisi “D ve E” olan tünellerden
C) Tünel kategorisi “B” olan tünellerden
D) Tünel kategorisi “B ve C” olan tünellerden

4- Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçebilir?

A) A , B ve C tünellerinde geçebilir
B) A ve B tünellerinde geçebilir
C) A, B,C ve D tünellerinde geçebilir
D) Sadece E tünellerinde geçebilir

5- “Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

A) Düşük tehlike derecesi olan madde
B) Orta tehlike derecesi olan madde
C) Yüksek tehlike derecesi olan madde
D) Tehlike için bir anlamı yoktur

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: D

2 NOLU SORUNUN CEVABI: A

3 NOLU SORUNUN CEVABI: B

4 NOLU SORUNUN CEVABI: C

5 NOLU SORUNUN CEVABI: C

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.