SRC5 BELGESİ DENEME SINAVI 3

1- Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?

A) Şoför
B) Taşımacı
C) Gönderen
D) Yükleyen
2- Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?

A-

B-

C-

D-

 3- Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

A) Paketleme Grubu I, II, II taşınabilir anlamını taşımaktadır.
B) Sadece X harfinin bulunduğu ülkelerde taşınabilir anlamını taşımaktadır
C) Katı yanıcı madde özelliği taşımaktadır anlamını taşımaktadır.
D) Suyla tehlike reaksiyonu oluşturan tehlikeli madde içeriği vardır anlamını taşımaktadır.

4- Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 3
B) Sınıf 7
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 9

5- Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

A) Bir kaza veya olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebata yardımcı olması için hazırlanır.
B) Yolculuk esnasında güzergah ve konaklama yerlerini belirlemek için hazırlanır.
C) Yükleme ve boşaltma esnasında araç mürettebatının uyması gereken kuralları açıklamak için hazırlanır
D) Tehlikeli paketlerin nasıl açılıp kapatılacağı belirtilir

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: D

2 NOLU SORUNUN CEVABI: B

3 NOLU SORUNUN CEVABI: D

4 NOLU SORUNUN CEVABI: B

5 NOLU SORUNUN CEVABI: A

726

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI ON-LİNE SRC 5 DENEME SINAVI - 1

1 / 10

1) ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

2 / 10

2) Aşağıda verilen bilgilerin hangisi taşıma evrakında yer almaz?

3 / 10

3) Samsun’dan Kaman’a ADR kuralarından muaf tehlikeli madde taşıyan bir araçta aşağıda belirtilen belgelerden hangisinin bulunması gerekir?

4 / 10

4) Sürücü, tehlikeli maddenin tünel kodunu hangi evrakından okuyabilir?

5 / 10

5) Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin patlama riski yoktur?

6 / 10

    6)
  • Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi paketleme grubuna ayrılmaz?

7 / 10

7) Paketleme Gruplarının tehlike dereceleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

8 / 10

8) İstisnai miktar kapsamında taşınan tehlikeli maddeler aşağıda belirtilen taşımaların hangisinde uygulanır?

9 / 10

9) ADR’ye göre aşağıdaki taşıma türlerinin hangisinde muafiyet uygulanabilir?

10 / 10

10) ADR 1.1.3.6’ya göre taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıda bulunan şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 64%

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.