SRC5 BELGESİ DENEME SINAVI 3

1- Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?

A) Şoför
B) Taşımacı
C) Gönderen
D) Yükleyen
2- Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?

A-

B-

C-

D-

 3- Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

A) Paketleme Grubu I, II, II taşınabilir anlamını taşımaktadır.
B) Sadece X harfinin bulunduğu ülkelerde taşınabilir anlamını taşımaktadır
C) Katı yanıcı madde özelliği taşımaktadır anlamını taşımaktadır.
D) Suyla tehlike reaksiyonu oluşturan tehlikeli madde içeriği vardır anlamını taşımaktadır.

4- Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 3
B) Sınıf 7
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 9

5- Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

A) Bir kaza veya olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebata yardımcı olması için hazırlanır.
B) Yolculuk esnasında güzergah ve konaklama yerlerini belirlemek için hazırlanır.
C) Yükleme ve boşaltma esnasında araç mürettebatının uyması gereken kuralları açıklamak için hazırlanır
D) Tehlikeli paketlerin nasıl açılıp kapatılacağı belirtilir

CEVAP ANAHTARI

1 NOLU SORUNUN CEVABI: D

2 NOLU SORUNUN CEVABI: B

3 NOLU SORUNUN CEVABI: D

4 NOLU SORUNUN CEVABI: B

5 NOLU SORUNUN CEVABI: A

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.