TURUNCU RENKLİ PLAKA İŞARETİ

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Turuncu Plakaları.  Turuncu plaka ve Birleşmiş Milletler un numarası nedir?

TURUNCU RENKLİ PLAKA İŞARETİ

Un numarası

Turuncu renkli plaka işareti genel hükümleri

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde
uygun turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma
ünitesinin dikey eksenine doksan derece dik olacak şekilde aracın ön ve arka
tarafına birer adet takılmalıdır. Açıkça görülebilir olmalıdır.

SRC 5 EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ İÇİN TIKLAYINIZ>>>

Turuncu renkli plakalara ilişkin hükümler

Reflektörlü turuncu renkli plakalar 40 cm tabana sahip olmalıdır ve 30 cm’den daha az
yüksekliğe sahip olmamalıdır; 15 mm’den daha az genişlikte siyah sınırları olmalıdır. Aracın
büyüklüğü ve yapısı bu tür turuncu renkli plakaların takılması için yeterli yüzey alanına
sahip değilse, plakanın tabanı 300 mm yüksekliği 120 mm ve siyah kenarı 10 mm değerine
kadar olmak üzere boyutları azaltılabilir.

Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası, 100 mm yüksekliğinde ve 15 mm
kalınlığında siyah rakamlardan oluşmalıdır. Tehlike tanımlayıcı numarası plakanın üst
kısmında UN numarası ise alt kısımda bulunmalıdır; plakanın ortasından bir taraftan öbür
tarafa uzanan 15 mm genişlikte siyah yatay bir çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır (bkz.
5.3.2.2.3). Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası silinmez olmalı ve 15 dakika
yangında kalsa bile okunabilir olmalıdır.

src

UN NUMARASI NEDİR?

Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış DÖRT BASAMAKLI tanımlama numarasını, Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası bulunan turuncu renkli plakanın örneği

  • Zemin rengi turuncu.
  • Kenarlar, yatay çizgi ve rakamlar siyah, 15 mm kalınlık.

TEHLİKE TANIMLAYICI NUMARALARININ ANLAMI

Tehlike tanımlayıcı numarası iki veya üç figür içermektedir. Genel olarak rakamlar aşağıda
belirtilen tehlikeleri göstermektedir:

  • 2 Basınç veya kimyasal tepkimeye bağlı olarak gaz yayılması
  • 3 Yanıcı sıvı (buhar) ve gaz veya kendiliğinden ısınan sıvı
  • 4 Yanıcı katı veya kendiliğinden ısınan katı
  • 5 Yükseltme (yangın yoğunlaştırma) etkisi
  • 6 Zehirli madde veya enfeksiyon riski
  • 7 Radyoaktivite
  • 8 Aşındırıcılık
  • 9 Ani tehlikeli tepkime riski

Not 1: Turuncu renkli tabelanın üst yarısında bulunan (40) numaralar maddenin tehlikesini gösterir. Alt yarısında bulunan dört basamaklı numaralar ise maddenin türünü gösterir.
Not 2: Figürün iki kere yazılması tehlikenin arttığı anlamına gelmektedir.
Not 3: Madde ile ilgili tehlike tek bir figür ile yeterince belirtilebiliyorsa sıfır eklenir.

Tehlike tanımlayıcı numaranın önüne “X” harfi gelirse, bunun anlamı maddenin su ile
tehlikeli şekilde tepkimeye girmesidir. Bu tür maddeler için su sadece uzmanlar tarafından
onay verildiğinde kullanılabilir.

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.