Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Adr Kara Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığının Önemi!

Günümüzde Kara yolu demiryolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan tehlikeli maddelerin ülkemizde, ülkelerarası ticari bir öneme sahiptir.

Çok tehlikeli olan bu maddeler tehlike özellikleri itibariyle insan sağlığına ve çevreye zararlı olduklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara neden olabiliyor.

Aynı zamanda, dünyada gelişmekte olan endüstriyel üretimle birlikte ham madde taşımacılığı da ülkemizde ve ülkeler arası taşımacılıkta artış göstermektedir. Özellikle Metropol şehirlerde ve endüstri alanlarında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü veya imha edilmesi, depolanmaları, taşınmaları da tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik mevzuat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bünyesinde Tehlikeli Madde Kombine taşımacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenip yayınlanmaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikelere karşı önlem alabilmek için kanun koyucu birçok yönetmelik çıkartmıştır.

Adr Belgesi Nedir?

Taşımaya taraf olanları, Umumu, genel düzeni, Çevreyi (hayvanlar, bitkiler, su havzaları, toprak) korumak zorundadır.

Amaç tüm bu şartlar altında, tehlikeli maddeler güvenli ve uygun olarak ekonomik şartlar içerisinde taşınmasını sağlamaktır.

Tehlikeli maddeler diğer tehlikeli maddelerle yada farklı maddelerle, tehlike oluşturacak tepkimelere girebilirler. Bu yüzden beraber paketlemelerde ve taşımalarda yasaklar vardır.
Bazı maddeler taşımacılıktan tamamen çıkarılmıştır.  Atık da tehlikeli madde olabilir. Tehlike (Risk) için farklı koşullar vardır.

Yanıcılık, Patlayıcılık,Yanma ve ateş, Alev alma noktası ,Buharlaşma, Kaynama,Buharlaşmanın davranışı Kendiliğinden tutuşma,Statik yükleme ,Sürtünme,Çarpma ,Hacim değişikliği(Genleşme ve Büzülme) ,Akıcılık özelliği, Karışım, Toksitlenme, Asit etkisi , Çevreye uyumu ,dondurma gibi riskler ortaya çıkar.
Yapılan bu düzenlemeler ADR bünyesinde Tehlikeli maddeleri, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını hedefleyen bu düzenlemeler taşıma sürecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin Ülkemizde ve uluslar arası sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirliyor.

Özetle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesini sağlamaktır
Yine ADR kuralı gereği, Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli şartlara uygunluğunu sağlanmasıdır.

Özet olarak ADR tehlikeli maddelerin karayolunda uluslararası taşınması,

ADR’ ye taraf olan 48 ülke bulunmaktadır.

ADR Ek A ve Ek B olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

ADR Ek A

Bölüm 1 Genel Hükümler
Bölüm 2 Sınıflandırma
Bölüm 3 Tehlikeli Maddeler Listesi
Bölüm 4 Paketlerin Kullanımı
Bölüm 5 Sevkiyat Prosedürleri
Bölüm 6 Paketlerin Yapısı ve Testine İlişkin Hükümler Kriterleri
Bölüm 7 Taşıma Koşullarına İlişkin Hükümler

Ek B (sadece ADR)

Bölüm 8 Taşıt Ekibi, Teçhizatlar, Evraklar
Bölüm 9 Taşıtların yapım ve onayına ilişkin hükümler

ADR mevzuatı Türkiye’de uygulanmaya başladığı 01.01.2014 tarihinden itibaren karayollarında yapılacak olan denetimlerle araçlarla tehlikeli madde taşımacılığı güvenle devam edecektir.

ADR Türkiye’nin Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile bütünleşmesine katkı sağlayacak.
Aynı zamanda Türkiye’nin ADR uluslararası taşımalarda hem de yurt içi taşımalarında tehlikeli madde taşıması uluslararası normlarla daha çok güvenli bir şekilde taşınması sağlanacaktır .

Mümin ATEŞ
ADR Eğitmeni
Kimya Öğretmeni

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.