Src 5 Eğitim Ve Sınav Süreci

Src 5 Eğitim Ve Sınav Süreci

Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40 adet soru çıkmaktadır. Bu sınavlarda geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alan kişiler sınavda başarılı olmuş sayılıp kendilerine “src5 belgesi” bakanlıkça düzenlenip adresinize gönderilir.

Bu sınavlar yılda en az dört kez düzenlenmektedir. Sınav takvimi her yılın ilk ayının ilk haftasında ilgili olan bakanlığın sitesinde ilan edilir. gerektiğinde bakanlık sınav sayısını çoğaltabilir yada azaltabilir. Sınavlarda toplamda 4 sınav hakkı tanınmaktadır.

Not: Sınava giderken sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Src 5 belgesi için sınava giren bütün adaylara başarılar dileriz.

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.