İzlenecek Güzergahlar

Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri

Tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ve park yerleri
MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak,
a) Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce,
b) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde ulaşım koordinasyon merkezlerince,
c) İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe trafik komisyonlarınca,
ç) Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca,
tespit edilir.
(2) Askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşıyan taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek ilgili valiliklerce tespit edilir.

İlginizi Çekebilir: Src 5 Belgesi Alma Şartları

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.