Src5 Tanker Sınav Soruları

ADR / SRC 5 Tanker Sınav Soruları

3.DENEME SINAVI (TANKER)

1-) İçerisinde gaz, sıvı, toz veya granül maddelerinin taşındığı, gazların taşınmasında kullanıldığında kapasitesi 450 litreden fazla konteynırlara ne tür tank denir?

A) Sökülebilir Tank

B) Sabit Tank

C) Tank konteynır

D) Tüplü tanker

 

2-) Çok düşük sıcaklıklarda (-200 o C) soğutulan sıvılaştırılan gazlar hangi tanklarda taşınır?

A) Basınçlı tanklar

B) Cryogenic tanklar

C) Atmosferik tanklar

D) Sıvı taşıma tankları

 

3-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dolum esnasında tanker  eğimli bir zeminde durdurulmamalıdır.
B) Bir tanker tam olarak doldurulmamalı, genleşme için boşluk bırakılmalıdır.
C) Tanker park halindeyken mutlaka el freni çekilmelidir.
D) Yüksek ısıda taşınacak tehlikeli maddeler Cryogenic tanklarda taşınmalıdır.

 

4-) Su kapasitesi 150 litreden çok ve 3000 litreden az olan, ek yeri olmayan taşınabilir bir basınçlı haznelere ne ad verilir?

A) Vakum valfi

B) Tanker

C) Tüp

D) Hiçbiri

Adr Belgesi Nedir?

5-) Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunması gerekmez?

A) Tanker

B) Silo tank

C) Kamyon

D) Tank konteyner

 

6-) Aşağıdakilerden hangisi hidrojen peroksit maddelerin (yakıcı maddeler) taşınması için uygun araçtır?

A) “FL” tipi araçlar

B) “MEMU” tipi araçlar

C) “OX” tipi araçlar

D) “EX/II tipi araçlar

 

7-) Yanıcı, yakıcı ve patlayıcı olmayan maddeler hangi tip araçlar ile taşınmalıdır ?

A) “FL” tipi araçlar

B) “MEMU” tipi araçlar

C) “OX” tipi araçlar

D) “AT” tipi araçlar

 

😎 AT tipi araçlar hangi taşımacılıklarda kullanılırlar?

A) Yanıcı sıvı ve yanıcı gazların taşınmasında,

B) Yakıcı maddelerin taşınmasında,

C) Patlayıcı madde ve nesne taşımalarında,

D) Yanıcı, yakıcı ve patlayıcı madde taşımaları dışındaki taşımalarda.

 

9-) Yanıcı maddeler hangi tip araçlar ile taşınmalıdır ?

A) “FL” tipi araçlar

B) “MEMU” tipi araçlar

C) “OX” tipi araçlar

D) “EX/II tipi araçlar

 

10-) Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?

A) Önüne ve arkasına takılmalıdır.

B) Tehlike ikaz levhalarının takılmasına gerek yoktur.

C) Aracın her iki yanına ve arkasına birer adet takılmalıdır. .

D) Sadece yanlarına takılmalıdır.

 

11-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tank içinde tehlikeli madde taşımalarında ADR kuralları ygulanır.

B) Dökme yük olarak yapılan taşımalarda ADR kuralları uygulanır.

C) Boş, fakat temizlenmemiş bir tankerin taşınmasında bazı ADR kuralları uygulanmaz.

D) Tank konteyner ile yapılan taşımalarda ADR kuralları uygulanır.

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi bir tankın boşaltılması için kullanılan usullerdendir?

A) Basınçla boşaltma

B) Yerçekimi ile boşaltma

C) Pompa ile boşaltma

D) Hepsi

13) Sürücü, bir tanker ile taşıma yaparken, ikaz levhalarının üzerine yazılması gereken UN numarasını hangi evrakından okuyabilir?

A) Taşıma evrakından

B) Faturadan

C) ADR Belgesinden

D) Geçiş Belgesinden

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Taşımacıya, taşınacak madde ile ilgili bilgi ve belgeler gönderen tarafından verilir.

B) Taşımacı, araçlara tehlike ikaz levhaları ve plakaların takılmasından sorumludur.

C) Boşaltan, araç ve konteynerlerin temizlik ve arındırılmasından sorumlu değildir.

D) Boşaltan, konteynerlerdeki tehlike ikaz levhalarının çıkarılmasından sorumludur.

 

15-) Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir?

A) Parlama noktası düşük olan

B) Kışın bir fark yoktur.

C) Sadece yazın parlama noktası düşük olan daha tehlikelidir.

D) Parlama noktası yüksek olan

3.DENEME SINAVININ CEVAPLARI:

1-C       2-A       3-D       4-C       5-C       6-C       7-D       8-D       9-A       10-C

11-C     12-D     13-A     14-C     15-A

Src 5 tehlikeli madde taşımacılığı “TANKER” deneme sınavı

BÜTÜN SRC 5 BELGESİ DENEME SINAVLARINI ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı. Tanker sürücü belgesi. Akaryakıt taşımacılığı.

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi

Ana Sayfa | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri |

Src 5 Belgesi sitemizi twitter ‘dan da takip edebilirsiniz.