Overpack nedir?

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Overpack (Dış Paket)

OVERPACK NEDİR? Birden fazla ambalajı tek bir ambalaj haline getirmek için yapılan dış ambalajdır.

overpack

  • OVERPACK bütünleşik paket anlamına gelir. Paketlerin kolay kullanma amacıyla yapılan bir bütünlemedir.
  • Değişik Tehlikeli Maddelerin bir dış pakette toplanması OVERPACK değildir. OVERPACK, 2 kısımda incelenir.
  • Açık OVERPACK, Kapalı OVERPACK. Her iki OVERPACK tarzında da en dikkat edilmesi gereken tüm etiket ve işaretlerin görülebilir, temiz ve açık olmasıdır.
  • OVERPACK tarzı paketleme de dış paketin UN özelliği aranmaz. Kullanılan dış paketler sağlam, kaliteli, ISO onaylı paketler olmak zorundadır.
  • OVERPACK ibaresi hazırlanan tüm beyannamelerde mutlaka yazılmalıdır.

Onarıma tabi tutulan ambalaj

R Ambalajı onaranın kimliği, Paketin onarıldığı yeri ve onarım tarihini gösterir.
L Sızdırılmazlık testinden geçtiğini gösteren ambalaj olduğunu gösterir
REC Geri dönüme tabi tutulan atık plastiklerden yapılan ambalaj olduğunu gösterir

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

src belgesi

SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi | SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi

Ana Sayfa | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri | İletişim | Güvenlik Danışmanı | TMGD Eğitimi