src 5 belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • EĞİTİM TAKVİMİ
 • YETKİMİZ
 • SINAV SORULARI
 • KİTAPLARIMIZ
 • REFERANSLAR
 • İLETİŞİM
 •  
   
   
 • Anasayfa
 • Tanıtıcı Reklam
 • SRC5 / ADR Temel Eğitim
 • ADR Tank Eğitimi
 • Eğitim Takvimi
 • YENİ-Src 5 Belgesi Para Cezası
 • Src 5 Almanın Şartları
 • Src 5 İçin Gerekli Evraklar
 • SRC5 Deneme Sınavı
 • Eğitimden Görüntüler
 • ADR Sınıf 1 Belgesi
 • ADR Sınıf 7 Belgesi
 • İletişim
 • Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • PSİKOTEKNİK
 • SRC5 Sınavı Bilgileri
 • Yükümlülükler
 • Dolduranın Yükümlülüğü
 • Tehlikeli Madde Etiketleri
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 1
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 2
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 3
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 4
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 5
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 6
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 7
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 8
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 9
 • Adr Belgesi
 • Tünel Kodları
 • Turuncu Plakalar
 • Adr de Muafiyet
 • Paketleme Grupları
 • Overpack Dış Paket
 • Yüksek Sıcaklık Madde İşareti
 • Src Belgesi
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığın Önemi
 • Sınavsız Src 5 Belgesi Alınır mı?
 • ADR BELGESİ

   

  Adr belgesi: karayolu ile tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin alması gereken bir lisansdır. Adr belgesi Türkiye' de SRC5 belgesi olarak adlandırılır. Adr belgesi yani SRC5 belgesi temel, tank, patlayıcı ve radyoaktif madde taşımacılığı olarak sınıflandırılmıştır.

  SRC 5 BELGESİ EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ İÇİN>>>

  ADR NEDİR?

  Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre karayoluyla yapılacak olan Tehlikeli Madde Taşımalarında bu anlaşma
  hükümleri uygulanacaktır. Bu anlaşma, ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre ‘de yapılmış ve 29 Ocak 1968 ‘de yürürlüğe girmiştir.
  Türkiye bu anlaşmaya 22 Mart 2010 yılında taraf olmuştur.

  ADR sözleşmesinin genel yapısal özellikleri:
  • Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefl er
  • Yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük değil
  • Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağı (ikili / çoklu)
  • ADR = EK-A ve EK-B olmak üzere iki bölüm toplam 1200 sayfadan oluşmaktadır.
  • Diğer modlar (kombine, unimodel, multimodel) ile uyumu sürdürmek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir.
  • Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için gerçekçi değildir.
  • ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen üye ülkeler buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır.


  Uluslararası (milletlerarası) Anlaşma Nedir?
  Devletlerarasında bir hukukî ilişki doğurmak, mevcut bir ilişkiyi değiştirmek veya ortadan kaldırmak üzere, karşılıklı irade beyanlarının uyuşmasıyla yapılan bir hukukî işlemdir. Türk
  hukukunda, usulüne göre onaylanıp yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar iç hukuk bakımından da bağlayıcıdır ve kanun değerindedir (Anayasa, m.90)

  Özetle; Uluslararası bir anlaşmalar (sözleşmeler) kanun değerindedir. “ADR” Uluslararası anlaşma olmasından dolayı ülkemizde kanun değerinde değerlendirilir.


  DİĞER TAŞIMA TÜRLERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR NELERDİR?
  Yukarıda belirttiğimiz gibi Karayolu ile yapılan taşımalarda ADR hükümleri uygulanmaktadır. Birde Denizyolu, Havayolu ve Demiryolunda yapılan Uluslararası anlaşmalara bir göz atalım.

  Bu anlaşmalar şöyledir,
  ADR Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  IMDG Denizyolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  ADN İçsuyollarıyla Taşınması ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  ICAO Havayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı
  RID Demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı


  Tehlikeli Madde Nedir?
  Tehlikeli Maddeler; Taşıma anında insanlara, hayvanlara, diğer tüm yaşayan organizmalara, mallara, veya çevreye zarar veren her türlü katı, sıvı veya gaz türündeki ürünlerdir. Tehlikeli maddeler radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, zehirli, krozif,
  biotehlikeli, boğucu, allerjik niteliklere sahip olabilirler.


  TEHLİKELİ MADDELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ;
  Kendi yapısından, kendi özelliklerinden veya kendi durumlarından dolayı taşıma esnasında umuma, genel düzene, önemli eşya ve mallara, insanlara, hayvanlara ve çevreye tehlike arz eden madde ve nesnelere tehlikeli madde adı verilmektedir.
  Tehlikeli maddeler; kimyasal yapılarına (yanıcı, basınçlı), şekillerine (katı, sıvı, gaz) ve tehlikelerine göre (patlayıcı, zehirli) gruplandırılırlar. Her sınıfa ait olan tehlikeli maddelerin sınıfl andırılmasında her ürün için bir alt sınıf numarası, bir harf, bir kimlik numarası (UN Numarası) verilmelidir. Tehlikeli madde içeren ve taşınacak olan tüm maddeler, aynen diğer tehlikeli maddeler gibi kanunlara uygun olarak yüklenmeli ve taşınmalıdırlar.
  Tehlikeli maddeler, doğaları gereği, içerik ve durumları itibariyle dikkatsizlik ve kazalar sonucunda çevre güvenliğini, hayvanları, insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşüren maddeler olarak tanımlanmışlardır.

   

  src 5 eğitim takvimi

  adr guvenlik danışmanlığı

  eğitim kitapları

  tanıtım

  yetki belgesi

  src 5 belgesi deneme sınavı
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Kat: 1-2-3-4-5
  Güngören / İstanbul
  Telefon: 0212 641 13 13 (pbx)
  Fax: 0212 505 81 43

  E-Mail : info@src5belgesi.com
  Eğitim Merkezimiz: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kurumumuz, src 5 belgesi temel eğitim, tanker eğitimi, adr danışmanlık eğitimleri, tehlikeli madde taşımacılığı belgeleri vermeye yetkili kuruluştur.

  Ana Sayfa | SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi| SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri | Tünel Kodları | Turuncu Renkli Plaka | Src 5 Belgesi Nedir | İletişim

  30 HAZİRAN 2012 SRC 5 SINAVI
  11 AĞUSTOS 2012 SRC 5 SINAVI
  13 EKİM 2012 SRC 5 SINAVI
  08 ARALIK 2012 SRC 5 SINAVI

  09 HAZİRAN 2013 SRC 5 SINAVI
  28 TEMMUZ 2013 SRC 5 SINAVI
  29 EYLÜL 2013 SRC 5 SINAVI
  07 ARALIK 2013 SRC 5 SINAVI

  9 Haziran 2013 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  Src 5 Belgesi Eğitim Kitabı

  08 Aralık 2012 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  10 Mart 2013 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  Src 5 / Adr, Yangın ve Tank Eğitiminden Görüntüler