src 5 belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • EĞİTİM TAKVİMİ
 • YETKİMİZ
 • SINAV SORULARI
 • KİTAPLARIMIZ
 • REFERANSLAR
 • İLETİŞİM
 •  
   
   
 • Anasayfa
 • Tanıtıcı Reklam
 • SRC5 / ADR Temel Eğitim
 • ADR Tank Eğitimi
 • Eğitim Takvimi
 • YENİ-Src 5 Belgesi Para Cezası
 • Src 5 Almanın Şartları
 • Src 5 İçin Gerekli Evraklar
 • SRC5 Deneme Sınavı
 • Eğitimden Görüntüler
 • ADR Sınıf 1 Belgesi
 • ADR Sınıf 7 Belgesi
 • İletişim
 • Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • PSİKOTEKNİK
 • SRC5 Sınavı Bilgileri
 • Yükümlülükler
 • Dolduranın Yükümlülüğü
 • Tehlikeli Madde Etiketleri
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 1
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 2
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 3
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 4
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 5
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 6
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 7
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 8
 • Tehlikeli Madde Sembolleri 9
 • Adr Belgesi
 • Tünel Kodları
 • Turuncu Plakalar
 • Adr de Muafiyet
 • Paketleme Grupları
 • Overpack Dış Paket
 • Yüksek Sıcaklık Madde İşareti
 • Src Belgesi
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığın Önemi
 • Sınavsız Src 5 Belgesi Alınır mı?
 •  

  ADR KARA YOLU İLE TEHLİKELİ MADDE

  TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ

  Günümüzde Kara yolu demiryolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan tehlikeli maddelerin ülkemizde, ülkelerarası ticari bir öneme sahiptir.
  Çok tehlikeli olan bu maddeler tehlike özellikleri itibariyle insan sağlığına ve çevreye zararlı olduklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara neden olabiliyor.
  Aynı zamanda, dünyada gelişmekte olan endüstriyel üretimle birlikte ham madde taşımacılığı da ülkemizde ve ülkeler arası taşımacılıkta artış göstermektedir. Özellikle Metropol şehirlerde ve endüstri alanlarında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü veya imha edilmesi, depolanmaları, taşınmaları da tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik mevzuat Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız bünyesinde Tehlikeli Madde Kombine taşımacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenip yayınlanmaktadır.
  Ulaştırma Bakanlığı Tehlikelere karşı önlem alabilmek için kanun koyucu birçok yönetmelik çıkartmıştır.

  Taşımaya taraf olanları, Umumu, genel düzeni, Çevreyi (hayvanlar, bitkiler, su havzaları, toprak) korumak zorundadır.
  Amaç tüm bu şartlar altında, tehlikeli maddeler güvenli ve uygun olarak ekonomik şartlar içerisinde taşınmasını sağlamaktır.

  Tehlikeli maddeler diğer tehlikeli maddelerle yada farklı maddelerle, tehlike oluşturacak tepkimelere girebilirler. Bu yüzden beraber paketlemelerde ve taşımalarda yasaklar vardır.
  Bazı maddeler taşımacılıktan tamamen çıkarılmıştır.
  Atık da tehlikeli madde olabilir. Tehlike (Risk) için farklı koşullar vardır.

  Yanıcılık, Patlayıcılık,Yanma ve ateş, Alev alma noktası ,Buharlaşma, Kaynama,Buharlaşmanın davranışı Kendiliğinden tutuşma,Statik yükleme ,Sürtünme,Çarpma ,Hacim değişikliği(Genleşme ve Büzülme) ,Akıcılık özelliği, Karışım, Toksitlenme, Asit etkisi , Çevreye uyumu ,dondurma gibi riskler ortaya çıkar.
  Yapılan bu düzenlemeler ADR bünyesinde Tehlikeli maddeleri, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını hedefleyen bu düzenlemeler taşıma sürecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin Ülkemizde ve uluslar arası sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirliyor.

  Özetle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesini sağlamaktır
  Yine ADR kuralı gereği, Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli şartlara uygunluğunu sağlanmasıdır.

  Özet olarak ADR tehlikeli maddelerin karayolunda uluslararası taşınması,

  ADR’ ye taraf olan 48 ülke bulunmaktadır.

  ADR Ek A ve Ek B olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
  Ek A
   Bölüm 1 Genel Hükümler
   Bölüm 2 Sınıflandırma
   Bölüm 3 Tehlikeli Maddeler Listesi
   Bölüm 4 Paketlerin Kullanımı
   Bölüm 5 Sevkiyat Prosedürleri
   Bölüm 6 Paketlerin Yapısı ve Testine İlişkin Hükümler Kriterleri
   Bölüm 7 Taşıma Koşullarına İlişkin Hükümler

  Ek B (sadece ADR)
   Bölüm 8 Taşıt Ekibi, Teçhizatlar, Evraklar
   Bölüm 9 Taşıtların yapım ve onayına ilişkin hükümler


  ADR mevzuatı Türkiye’de uygulanmaya başladığı 01.01.2014 tarihinden itibaren karayollarında yapılacak olan denetimlerle araçlarla tehlikeli madde taşımacılığı güvenle devam edecektir.

  ADR Türkiye'nin Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile bütünleşmesine katkı sağlayacak.
  Aynı zamanda Türkiye'nin ADR uluslararası taşımalarda hem de yurt içi taşımalarında tehlikeli madde taşıması uluslararası normlarla daha çok güvenli bir şekilde taşınması sağlanacaktır .

  Mümin ATEŞ
  ADR Eğitmeni
  Kimya Öğretmeni   

   

   

  src 5 eğitim takvimi

  adr guvenlik danışmanlığı

  eğitim kitapları

  tanıtım

  yetki belgesi

  src 5 belgesi deneme sınavı
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Kat: 1-2-3-4-5
  Güngören / İstanbul
  Telefon: 0212 641 13 13 (pbx)
  Fax: 0212 505 81 43

  E-Mail : info@src5belgesi.com
  Eğitim Merkezimiz: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kurumumuz, src 5 belgesi temel eğitim, tanker eğitimi, adr danışmanlık eğitimleri, tehlikeli madde taşımacılığı belgeleri vermeye yetkili kuruluştur.

  Ana Sayfa | SRC 1 Belgesi | SRC 2 Belgesi| SRC 3 Belgesi | SRC 4 Belgesi | SRC 5 Belgesi | Src5 Almanın Şartları | Tehlikeli Madde Etiketleri | Patlayıcı Maddeler | Yanıcı Gazlar | Yükümlülükler | Taşımacı Yükümlülükleri | Tünel Kodları | Turuncu Renkli Plaka | Src 5 Belgesi Nedir | İletişim

  30 HAZİRAN 2012 SRC 5 SINAVI
  11 AĞUSTOS 2012 SRC 5 SINAVI
  13 EKİM 2012 SRC 5 SINAVI
  08 ARALIK 2012 SRC 5 SINAVI

  09 HAZİRAN 2013 SRC 5 SINAVI
  28 TEMMUZ 2013 SRC 5 SINAVI
  29 EYLÜL 2013 SRC 5 SINAVI
  07 ARALIK 2013 SRC 5 SINAVI

  9 Haziran 2013 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  Src 5 Belgesi Eğitim Kitabı

  08 Aralık 2012 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  10 Mart 2013 Src 5 Belgesi Sınav Soruları

  Src 5 / Adr, Yangın ve Tank Eğitiminden Görüntüler